Tymon Grabarczyk, Associate Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP

Tymon Grabarczyk
Tymon Grabarczyk

Tymon pracuje w zespole prawa ochrony środowiska, doradzając, w szczególności, klientom działającym w sektorze gospodarki odpadami.
Jego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, badania prawne spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych, doradztwo przy postępowaniach due dilligence, jak również doradztwo legislacyjne.

Podczas konferencji poprowadzi wraz z Danielem Chojnackim prelekcję “Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli obowiązki prawne wprowadzających do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach”