Pokolenie X, Y, Z – specyfika zachowań nabywczych i konsumpcyjnych

W prezentacji zostaną  scharakteryzowane trzy grupy pokoleń konsumentów – pokolenie X, Y, Z. Przedstawione zostaną specyficzne cechy przedstawicieli tych pokoleń – postrzeganie “świata”, styl życia, wartości, postawy, wzorce. Szczególny nacisk zostanie położony na różnice przedstawicieli pokolenia X, Y, Z w preferencjach zakupowych i decyzjach nabywczych na rynku dóbr konsumpcyjnych.