Opakowanie marki jako skuteczny komunikat rynkowy

Podczas warsztatów zostaną poruszone oraz opracowane następujące zagadnienia:

Opakowanie produktu jako inherentny element produktu (bazowe podstawy teoretyczne):
• determinanty doboru opakowań do kategorii produktu
• kluczowe elementy opakowania (forma konstrukcyjna, materiał, zamknięcie, kolorystyka, grafika)
• wyznaczniki projektowania elementów opakowaniowych w odniesieniu do wybranych kategorii produktów

Wartość informacyjna opakowań (bazowe podstawy teoretyczne):
• wytyczne normatywne w zakresie znakowania opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych
• projektowanie wartości informacyjnej (znaków i kodów językowych) dla wybranej kategorii produktów konsumpcyjnych

Opakowanie jako symbol marki i produktu (bazowe podstawy teoretyczne)
• opakowanie a profil docelowego klienta
• opakowanie jako symbol marki i produktu
• aktualne trendy we wzornictwie opakowań
• stylistyka europejska a japońska w projektowaniu opakowań – podobieństwa i różnice
• biały, czarny, różowy – czy zawsze znaczą to samo?

Opakowanie a docelowy konsument – jak znaleźć „złoty środek”?

Prowadzący: dr hab. inż., prof. nadz. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Magdalena Ankiel