dr hab. inż., prof. nadz. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Magdalena Ankiel

dr hab. inż., prof. nadz. UEP Magdalena Ankiel
dr hab. inż., prof. nadz. UEP Magdalena Ankiel

Wykształcenie

  • 1991-1996 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
  • 1997-2001 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studium Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa

Doświadczenie zawodowe

  • 2002 – Katedra Marketingu Produktu

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Podstawy marketingu, Zarządzanie produktem, Zachowania uczestników rynku, Opakowanie w strategii marketingowej.

Charakterystyka działalności naukowo – badawczej

  • Opakowanie jednostkowe jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów.
  • Dysonans pozakupowy – przyczyny, metody badania, niwelowanie.

Zainteresowania pozanaukowe
Brydż, muzyka, kino.

Podczas warsztatów poprowadzi blok: “Opakowanie marki jako skuteczny komunikat rynkowy