Daniel Chojnacki, Counsel Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence.
Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymaganiach eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i gospodarki odpadami.
Rekomendowany przez magazyn Chambers Europe w obszarze Ochrona Środowiska.

Podczas konferencji poprowadzi wraz z Tymonem Grabarczykiem prelekcję “Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli obowiązki prawne wprowadzających do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach”