Warsztaty kreatywne “Stwórz etykiety, które sprzedają produkty”

  Celem warsztatów jest stworzenie etykiety dla dwóch wybranych produktów. Uczestnicy warsztatów przejdą przez dwa etapy pracy nad etykietą: koncepcyjny i realizacyjny. Podczas etapu prac koncepcyjnych, uczestnicy będą określać grupę docelową, definiować potrzeby jakie zaspakaja produkt oraz szukać wyróżnika produktu.  Zadaniem uczestników będzie określenie wszystkich czynników wpływających na wygląd etykiety.…

Eko, które kupi konsument – czyli o etykietowych ekoinnowacjach

Aby etykieta była ‘eko’, wystarczy wybrać ekologiczne surowce do druku  i wydrukować etykietę. Proste! Tak może każdy. Jednak podczas prelekcji uczestnicy zobaczą  etykiety ekoinnowacyjne w inny, niekonwencjonalny sposób. To okazja, aby zobaczyć rozwiązania  etykietowe, które są nie tylko atrakcyjne dla konsumentów, ale również wpisują się w zrównoważony rozwój firmy. Etykieta…

Trendy: ECO i CLEAN LABEL w projektowaniu graficznym etykiet. Poszukiwanie dobrych produktów vs budowanie pozytywnych asocjacji dla etykiet produktów

W trakcie prelekcji przez chwilę popatrzysz na trend eko oraz 'clean label', oczyma grafika kreatywnego. Decyzje zakupowe w bardzo dużej mierze podejmujemy na podstawie wyglądu opakowania.  Nasi eksperci opowiedzą o tym, jak stworzyć wizerunek marki ekologicznej oraz jak osiągnąć efekt czystej etykiety. Prezentacja będzie prowadzona na przykładach doświadczeń studia projektowego THIS …

Przyszłość opakowań premium w kontekście wzrostu znaczenia ekologii

Trend ekologiczny jest dość silnym trendem. W jakim stopniu wpływa on na produkty premium i ich postrzeganie przez konsumenta? Co prawda rynek nie lubi próżni i kocha różnorodność, tak szeroką jak potrzeby i preferencje konsumenckie. Ale co przyciąga wzrok konsumenta do produktu? W programie prelekcji uczestnicy znajdą odpowiedź dotyczącą nie…

Pokolenie X, Y, Z – specyfika zachowań nabywczych i konsumpcyjnych

W prezentacji zostaną  scharakteryzowane trzy grupy pokoleń konsumentów - pokolenie X, Y, Z. Przedstawione zostaną specyficzne cechy przedstawicieli tych pokoleń - postrzeganie "świata", styl życia, wartości, postawy, wzorce. Szczególny nacisk zostanie położony na różnice przedstawicieli pokolenia X, Y, Z w preferencjach zakupowych i decyzjach nabywczych na rynku dóbr konsumpcyjnych.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli obowiązki prawne wprowadzających do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach

Dotychczas w ramach odpowiedzialności (kosztów) gospodarowania odpadami kluczowe znaczenie odgrywała zasada „zanieczyszczający płaci”. Od pewnego czasu dochodzi do przesuwania odpowiedzialności na osoby wprowadzające do obrotu towary, które w rezultacie ich zużycia stają się odpadami. Powyższe przybiera postać systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta obejmującego każdy etap cyklu życia towaru, w tym etap…