Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych Prawo własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia rzecznika patentowego oraz pełnomocnika ds. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed EUIPO.

Rzecznik patentowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym jako prawnik wewnętrzny w przedsiębiorstwie oraz w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej się własnością intelektualną.

Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, odpowiednio przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto, doradza firmom w zakresie budowania i zarządzania portfolio praw własności przemysłowej, a także, przygotowuje opinie na temat zdolności rejestrowej przedmiotów własności przemysłowej.

“Opakuj i wyróżnij się! Praktycznie o ochronie praw własności przemysłowej” Przygotowując produkt do sprzedaży można go opakować w standardowy sposób, ale można też podejść do tego zadania kreatywnie i tak zaprojektować opakowanie, by stało się znakiem rozpoznawczym produktu na rynku. Ale czy nikt nie skopiuje takiego rozwiązania? Jak temu zapobiec? Jak rozsądnie chronić opakowania wykorzystując znaki towarowe oraz wzory przemysłowe?  Podczas wystąpienia poruszone zostaną powyższe aspekty. jak również zagadnienia dotyczące nieuczciwej konkurencji.